LOGG

"Föreställ dig den perfekta platsen för ett av dina bästa minnen"

Välkommen till vår LOGG!!!

|

En loggbok (en skeppsdagbok eller helt enkelt en logg) är en bok där man, inom traditionell navigering, löpande antecknar vad som händer vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan.

 
Prenumerera nu! Back to top image