Huvudstad för Smart Turism 2020

2019 valdes Malaga, tillsammans med Göteborg till Huvudstad för Smart Turism 2020. Denna utmärkelse ges av EU-kommissionen som vill uppmärksamma städer som arbetar på att göra turismutvecklingen mer hållbar.

Den som utses till huvudstad ska vara framstående inom fyra kategorier: tillgänglighet, hållbarhet, digitalisering samt kulturarv/kreativitet.

Malaga arbetar för att bevara och stärka den naturliga omgivningen och dess resurser och samtidigt upprätthålla ekonomisk och sociokulturell utveckling på ett balanserat sätt.

Man har bland annat installerat bevattningssystem som reducerar vattenåtgången, bytt den allmänna belysningen till LED och skapat över 40 km cykelbanor.

Under de sista 20 åren har Malaga gått från att ha 4 museer till att ha 37. Det gör Malaga till den stad med näst flest museer efter Madrid.

Prenumerera nu! Back to top image