Hållbarhet

Vårt löfte till samhället och till världen

Vi slår samman res- och upplevelselusten med strävan efter ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

aguacate

Green
Commitment

Embark on a transformative journey with Lime DMC!

Att samarbeta med Lime DMC betyder ett aktivt val att reducera negativ åverkan på miljön, att kämpa mot social orättvisa och för rättvisa arbetsförhållanden. Ska vi arbeta tillsammans för en välmående planet?

2017 lanserade Lime DMC Green Commitment, ett initiativ till att höja konsumtionen av grön, vegetarisk mat och närproducerade råvaror (Km0) bland våra kunder. Vårt mål var att lyfta och stärka säsongsbetonade, lokalproducerade och klimatsmarta alternativ.

240 F 124920261 90Y9OnWJaTXi0XXbaO5e5DcudtWiDvdC
Climate Commitment

Climate Commitment

Lime DMC har sedan dess aktivit arbetat för att i möjligaste mån följa FNs hållbarhetsmål.

Klimat handlar inte bara om global uppvärmning och koldioxidavtryck: klimat handlar till stor del om socialt ansvarstagande och rättvis handel – det handlar om att människor mår bra.

Hur engagerar vi oss i klimatet?

Att ge tillbaka

Vi uppmuntrar våra kunder till CSR-aktiviteter där man lär sig om lokala behov och problem samt att samarbeta med små familjeägda företag för att stötta lokal ekonomi och traditionell handel.

Njut av naturen och spendera kvalitetstid tillsammans

På Lime DMC föreslår vi aktiviteter som har väldigt låg, eller ingen negativ åverkan på naturen men som ger gästerna stor behållning.

Minska på transporterna och få ett starkare hjärta

Att minska på onödiga transfers ger så klart en positiv miljöeffekt, men vi får också mycket smidigare logistik och så klart mer fysisk aktivitet. Byt ut bussen mot ett par sportskor och gå till nästa programpunkt!

Social jämställdhet

Från Lime DMC upmpmuntrar vi våra leverantörer och medarbetare att följa arbetsrätt och lagar, att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att respektera vår omgivning.

Lime DMC är Carbon Proof Certified sedan 2020, vilket betyder att vi, med stor entusiasm och medvetenhet, arbetar för att minska det koldioxidavtryck vår aktivitet orsakar, både på och utanför arbetet.

Vi erbjuder upplevelser med en klar och tydlig hållbarhetspolicy.

Låt oss arbeta tillsammans för för en välmående planet.

logos sustainability x2 2

Kontakta oss

hello@limedmc.com
Skip to content