MÅLSÄTTNING & VÄRDERINGAR

Vår målsättning är att

Skapa en vinnande relation till såväl kunder som leverantörer
Fokusera på våra kunders specifika behov
Skapa nytänkande scenarier
Arbeta effektivt och snabbt för att hitta den rätta lösningen
Ingjuta optimism genom hårt arbete bakom kulisserna
Bygga ett passionerat och positivt tänkande arbetslag
Arbeta för att främja lokal ekonomisk hållbarhet samt minimera negativ milöpåverkan.

Värderingar

Ha mod att gå ett steg längre för att initiera en förändring
Med total ärlighet driva tillväxt och lärande
Visa engagemang och respekt i kommunikation
Vara lyhörd inför andras åsikter

Prenumerera nu! Back to top image