LOGG

"Föreställ dig den perfekta platsen för ett av dina bästa minnen"

Välkommen till vår LOGG!!!

|

5 skäl till varför det är en strålande idé att följa vår LOGG. Vår LOGG hjälper dig att navigera rätt inför resan. ”En loggbok (en skeppsdagbok eller helt enkelt en logg) är en bok där man, inom traditionell navigering, löpande antecknar vad som händer vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan.” […]

 
Prenumerera nu! Back to top image